Zwroty i reklamacje

 REKLAMACJE

 1. Zamawiający zobowiązany jest w momencie odbioru przesyłki sprawdzić jej stan (stan opakowania - czy nie nosi ono widocznych uszkodzeń, czy nie jest zniszczone lub zalane, czy nie są widoczne uszkodzenia zawartości) w obecności pracownika firmy doręczającej przesyłkę.

 2. W przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki, Zamawiający zobowiązany jest nie przyjmować przesyłki, oraz sporządzić z pracownikiem firmy dostarczającej towar „Protokół Szkody”, który jest podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego. Protokół należy sporządzić na druku Firmy Kurierskiej.

 3. Zamawiający powinien telefonicznie poinformować o fakcie uszkodzenia i nieprzyjęcia przesyłki pracowników sklepu i przesłać na adres sklepu kopie sporządzonego „Protokółu Szkody”.

 4. Przyjęcie przesyłki zniszczonej, uszkodzonej lub zalanej i niewypełnienie Protokółu Szkody zamyka Zamawiającemu drogę dalszego postępowania reklamacyjnego.

 5. W przypadku stwierdzenia po dokonaniu odbioru wad innych jak te, które mogły powstać podczas transportu (np.: towar niezgodny z zamówieniem) Zamawiający powinien wypełnić Formularz Reklamacyjny, którego wzór jest umieszczony na stronie sklepu i wraz z Protokołem i dokumentem zakupu (kopia faktury VAT lub paragonu) odesłać go na własny koszt na adres Sklepu.

 6. W sytuacjach takich jak ta opisana w punkcie 5, sklep rozpatrzy reklamację w czasie do czternastu dni od daty odbioru reklamowanej przesyłki.

 7. W przypadku uzasadnionych reklamacji Sklep zwraca Zamawiającemu poniesione koszty zwrotu przesyłki i wysyła ponownie towar wolny od wad lub zwraca Zamawiającemu równowartość ceny produktu i koszty dostawy towaru jeżeli za dostawę płacił Zamawiający.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827 ) Zamawiającemu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyn.

 2. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż kurier dostarczający towar.

 3. W przypadku umowy która obejmuje wiele towarów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej partii lub części towaru.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar do sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy wraz ze stosownym oświadczeniem na piśmie.

 5. Formularz Odstąpienia od Umowy można pobrać ze strony internetowej sklepu.

 6. Klient proszony jest o odesłanie towaru na adres sklepu Bellako Sp. z o . o. ul. Gocławska 11 03-810 Warszawa.

 7. Zwracany towar musi być nieużywany, zwrócony w oryginalnych opakowaniach, które nie mogą nosić śladów otwierania. Torby, w które pakowany jest towar (dodatki do paszy i wody w postaci proszku) nie mogą być uszkodzone ani rozerwane. Zwrot towaru następuje na koszt Zamawiającego.

 8. Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”

 9. Sklep zwróci Zamawiającemu wszystkie otrzymane od niego płatności w tym koszty dostarczenia mu towaru jeżeli takimi został obciążony .

 10. Zamawiający w związku z odstąpieniem od umowy nie ponosi żadnych kosztów z wyjątkiem kosztu zwrotu towaru do sklepu.

 11. Zwrot pieniędzy za towar zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia na konto wskazane przez Zamawiające.

 12. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru, lub dowodu jego odesłania przez Zamawiającego w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.     

 

 

 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Zwroty i reklamacje

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl